Informasjonsteknologi 1 og 2

Informasjonsteknologi 1 (IT1)

IT 1 vil øke din bevissthet om den digitale verden vi lever i og informasjonsteknologiens muligheter, begrensninger og konsekvenser. Faget vil gjøre deg i stand til å designe nettsider og gjøre dem funksjonelle ved hjelp av prosedyreorienterte programmer. 

 Viktige datoer IT1 skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartssamling IT1: 23. august 2023 kl. 12:00-15:00
 • Fysisk samling: 8.november
  • Publisering av trekk: dato kommer i fagrom
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer

Informasjonsteknologi 2 (IT2)

Selv om faget vil bli litt lettere hvis du har tatt IT1 før du begynner med IT2, er ikke dette et formelt krav. Vår erfaring er at motiverte elever gjør det godt i IT2 uten å ha tatt IT1 fra før. For noen vil det være nødvending å bruke litt ekstra tid hvis man er ukjent med innholdet i IT1 fra før.

IT2 vil gjøre deg enda mer bevisst på muligheter, utfordringer og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Samtidig gir faget et godt grunnlag for videre studier til å bli programvareutvikler eller systemutvikler. Objektorientert programmering er i fokus på IT2. Faget er også nyttig for andre yrkesretninger på grunn av datateknologiens økende omfang og betydning, samt at det gjør deg til en bedre problemløser (teaches you how to think).

Viktige datoer IT2 skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartssamling IT2: 25. august kl 12:00-15:00
 • Fysisk samling: 8.november
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Skriftlig eksamen:
  • Forberedelsesdag: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer
 • Muntlig-praktisk eksamen:
  • Publisering av trekk: dato kommer på fagsiden
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer

Faglærere:

 • Informasjonsteknologi 1: Geir Arne Bosnes
 • Informasjonsteknologi 2: Sindre Johan Heggheim

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Sist oppdatert 12.06.2023