Kinesisk I

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag kan velge faget, så lenge du har tatt et annet fremmedspråk på ungdomsskolen, f.eks. fransk, spansk eller tysk. Faget er et fellesfag som går over to år (vg1 og vg2).

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Her er mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Du kan delvis velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid. For nye elever på vg1 vil det være en fast undervisningstime via nett på onsdager fra kl 16-17. I tillegg vil du ha noen gruppetimer med nettlærer via Skype. For vg2 vil det avtales tid for undervisningstimer og gruppetimer.

Viktige datoer skoleåret 2018-2019

  • Oppstartsamling mandag 27.august ved Byåsen for vg2 (kl. 10-14)
  • Oppstartsamling onsdag 29.august for vg1 (kl. 10-14, Byåsen vgs)
  • Samling 7.november vg1 (kl. 10-14, sted kommer)
  • Samling tirsdag 5.februar - kinesisk nyttår vg1 og vg2 (kl. 10-14, sted kommer)
  • Samling 10.april vg2 ved Trondheim katedralskole (kl. 10-14)
  • Heldagsprøve 24.april vg2

Faglærer:

Zhe Feng Lisa Nordgård (Trondheim Katedralskole og Byåsen vgs)

Sist oppdatert 22.03.2019