Kinesisk I og II

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag kan velge å ta kinesisk gjennom nettskolen. Kinesisk I er et fellesfag som går over to år (vg1 og vg2), mens kinesisk II er et programfag.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli først fravær ved manglende oppmøte. Her er mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Du kan delvis velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid. For nye elever på vg1 vil det være en fast undervisningstime via nett på onsdager fra kl 16-17. I tillegg vil du ha noen gruppetimer med nettlærer via Skype.

Kinesisk II er et nytt programfag-tilbud fra høsten 2020. Det starter opp forutsatt at mange nok melder seg på. Dette fagtilbudet er for elever som har fullført kinesisk I, men det er ikke en erstatning for et fellesfag kinesisk II (tilbudet de har ved Trondheim katedralskole).

Viktige datoer skoleåret 2022-2023 Kinesisk I, vg1:

 • Oppstartsamling Kinesisk I, vg1: 01. september 2022
 • Samlinger: 25. januar 2023

 

Viktige datoer skoleåret 2022-2023 Kinesisk I (I+II), vg2:

 • Oppstartssamling Kinesisk I, vg2: 25. august
 • Samlinger: 27. oktober og 02. mars
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 24. november 2022 og 21. april 2023
 • Skriftlig eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen: dato kommer

Viktige datoer skoleåret 2022-2023 Kinesisk II (I+II), vg3

 • Oppstartssamling Kinesisk II: 31. august 2022
 • Samlinger: 02. november
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 24. november 2022 og 21. april 2023
 • Skriftlig eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen: dato kommer

 

Sist oppdatert 24.08.2022