Kinesisk I og II

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag kan velge å ta kinesisk gjennom nettskolen. Kinesisk I er et fellesfag som går over to år (vg1 og vg2), mens kinesisk II er et programfag.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Her er mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Du kan delvis velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid. For nye elever på vg1 vil det være en fast undervisningstime via nett på onsdager fra kl 16-17. I tillegg vil du ha noen gruppetimer med nettlærer via Skype.

Kinesisk II er et nytt programfag-tilbud fra høsten 2020. Det starter opp forutsatt at mange nok melder seg på. Dette fagtilbudet er for elever som har fullført kinesisk I, men det er ikke en erstatning for et fellesfag kinesisk II (tilbudet de har ved Trondheim katedralskole). Elever som ikke har tatt et andre fremmedspråk i ungdomsskole kan nå få tilbud om kinesisk I+II.

Viktige datoer skoleåret 2020-2021

  • Oppstartsamling for vg2:
    Oppstartssamling for vg1:
  • Samling vg2:
  • Halvdag- eller heldagsprøve november/desember 2020
  • Samling vg1: 12. februar 
  • Samling vg2: 26. mars 
  • Heldagsprøve 22. april

 

Faglærer:

Zhe Feng Lisa Nordgård (Trondheim katedralskole og Byåsen vgs)

Bo Zeng (Trondheim katedralskole og Byåsen vgs)

Sist oppdatert 18.03.2021