Kinesisk I og II

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Trøndelag kan velge å ta kinesisk gjennom nettskolen. Kinesisk I er et fellesfag som går over to år (vg1 og vg2), mens kinesisk II er et programfag.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på læringsplattformen Canvas.  Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli først fravær ved manglende oppmøte. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering, både skriftlig og i nettsamtaler. Du kan delvis velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid. 

Kinesisk II er et nytt programfag-tilbud fra høsten 2020. Det starter opp forutsatt at mange nok melder seg på. Dette fagtilbudet er for elever som har fullført kinesisk I, men det er ikke en erstatning for et fellesfag kinesisk II (tilbudet de har ved Trondheim katedralskole).

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk I, vg1:

 • Ny dato - Digital oppstartsamling Kinesisk I, vg1: 06. september 2023 kl. 12:00
 • Fysiske samlinger: 04. oktober 2023 og 08. februar 2024

Faglærer 2023-2024:

 • Zhe Feng Lisa Nordgård

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk I (I+II), vg2:

 • Ny dato - Digital oppstartssamling Kinesisk I, vg2: 28. august 2023
 • Fysisk samlinger: 26. oktober og 07. mars 
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Skriftlig eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen:
  • Publisering av trekk: dato kommer i Canvas
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer

Viktige datoer skoleåret 2023-2024 Kinesisk II (I+II), vg3

 • Digital oppstartssamling Kinesisk II: 23. august 2023
 • Fysisk samlinger: 17.oktober og 5.mars
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Skriftlig eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen:
  • Publisering av trekk: dato kommer i Canvas
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer
Sist oppdatert 04.09.2023