Økonomi/ledelse og samfunnsøkonomi 1 og 2

Samfunnsøkonomi 1 og 2

Faget vil gi deg en dypere forståelse av økonomiens gjennomgripende betydning for samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samfunnsøkonomi 2 bygger på det du har lært i Samfunnsøkonomi 1.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæringen foregår via fagrommet på nett og gjennom nettmøter med faglæreren og resten av klassen. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte. På nettskolen har du færre obligatoriske møter per uke, men du må i gjengjeld jobbe mer på egen hånd med faget. Det er derfor mer fleksibelt å være nettelev, men du får også et større ansvar selv for å følge opp skolearbeidet og overholde frister. Arbeidsoppgavene vil være varierte, men å løse oppgaver ved hjelp av samfunnsøkonomisk teori vil være en sentral del av opplæringen.

Vurdering og eksamen:

Du viser din kompetanse i faget gjennom samtaler med læreren, skriftigle og muntlige innleveringer og interaktive tester. Samfunnsøkonomi 2 er et skriftlig fag med heldagsprøver og skriftlig eksamen. Samfunnsøkonomi 1 er et muntlig fag. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen i både Samfunnsøkonomi 1 og 2.

Viktige datoer for samfunnsøkonomi 1 og 2 skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartsamling:
  • Samfunnsøkonomi 1: 23. august 2023 kl. 12:00
  • Samfunnsøkonomi 2: 24. august 2023 kl. 12:00
 • Fysiske samlinger: 
  • Samfunnsøkonomi 1: 07. november 2023 
  • Samfunnsøkonomi 2: 09. november 2023
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Skriftlig eksamen:
  • Samfunnsøkonomi 2:
   • Forberedelsesdag: dato kommer
   • Eksamen: dato kommer
 • Muntlig eksamen (felles for begge fag):
  • Publisering av trekk: 29. mai
  • Forberedelse: 30. mai
  • Eksamen: 31. mai

Faglærere skoleåret 2023-2024:

 • Samfunnsøkonomi 1: Gry Langø
 • Samfunnsøkonomi 2: Beata Swegaard

Du kan lese mer om Samfunnsøkonomi ved å klikke her.


Økonomi og ledelse

Nettskolen tilbyr undervisning i Økonomi og ledelse. Det er ikke et krav om at Økonomistyring fra vg2 er fullført og bestått. Fagets tre hovedområder er bedrift og samfunn, markedstilpasning og produksjonsplanlegging og organisasjon og ledelse.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæringen foregår hovedsakelig via fagrommet på nett og gjennom nettmøter med faglæreren og resten av klassen. På nettskolen har du færre obligatoriske møter per uke, men du må i gjengjeld jobbe mer på egen hånd med faget. Det er derfor mer fleksibelt å være nettelev, men du får også et større ansvar selv for å følge opp skolearbeidet og overholde frister.

Vurdering og eksamen:

Du viser din kompetanse i faget gjennom samtaler med læreren, skriftigle og muntlige innleveringer, interaktive tester og praktiske øvelser. Økonomi og ledelse er et skriftlig fag med heldagsprøver, og du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. 

Viktige datoer for økonomi og ledelse skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartsamling: 25. august 2023
 • Fysisk samling: 08. november 2023
 • Halvdag- eller heldagsprøve: 23. november 2023 og 23. april 2024
 • Skriftlig eksamen:
  • Forberedelsesdag: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer
 • Muntlig-praktisk eksamen:
  • Publisering av trekk: dato kommer i Canvas
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer

Faglærer skoleåret 2023-2024:

 • An-Magritt Anshus

Du kan lese mer om Økonomi og ledelse ved å klikke her.

Sist oppdatert 22.11.2023