Påmelding og oppfølging

Opptak av elever skjer gjennom påmelding ved den enkelte videregående skole der eleven er registrert som elev.

Hver skole har en kontaktperson med ansvar for å følge opp nettelevene som bl.a. sørger for gjennomføring av prøver, påmelding og avmelding. I listen under ser du hvem du skal ta kontakt med ved din skole.

NB! Det er en forutsetning at de som deltar i nettskolens tilbud, har egen datamaskin, hodetelefoner med mikrofon og en tilfredsstillende internetttilkobling (hvis de skal jobbe med faget hjemmefra).

Skole

Kontaktperson

Byåsen

Mariëlle Malmo

Charlottenlund

Ellen Oksvold

Fosen

Anita Holberg

Gauldal

Øystein Øverkil Vie

Grong

Jostein Kvernmo

Guri Kunna

Vibeke Franck Sehm (Frøya)/

Trine-Elisabeth Akseth (Hitra)

Heimdal

Tor Bitustøyl/ Karina Zemaityte

Hemne

Astrid Hofset Nilssen (Kjell Singsdal)

Inderøy

Gunnhild Skrødal Steppling

Leksvik

Erik Bergfjord

Levanger

Jørn Kjetil Møst

Malvik

Kjellrun Sporild

Meldal

Anne Sølberg Engstrøm

Melhus

Anne Dyrseth Hox

Meråker

Jorun Aase Ringen

Mære landbruksskole

Geir-Åge Svenning

Olav Duun

Anne Strøm Bjøru

Ole Vig

Vegar Wold (påmelding)

Anne Grete Brevik (oppfølging)

Oppdal

Arne Helgetun

Orkdal

Anne Giske Sagmoen

Rissa

Åshild Elvebakken

Røros

Øyvind Sirnes

Selbu

Svein Ove Dyrdal/Anne Line Bjørke

Skjetlein

Margot Hokstad

Steinkjer

Bjørg Helland

Strinda

Marit Aaram

Thora Storm

Solveig Lange

Tiller

Lene Strandli

Trondheim Katedralskole

Hilde Motrøen

Verdal vgs

Morten Lyngstad

Ytre Namdal

Anita Frelsøy

Åfjord

Else Britt Humstad

 

Sist oppdatert 13.02.2019