Oppstart nettelever høst 2020


Oppstartswebinar for elever ved Trøndelag nettskole høsten 2020

På grunn av restriksjoner grunnet Corona-situasjonen, blir det gjennomført oppstartswebinarer istedenfor oppstartssamlinger for elevene som tar fag ved Trøndelag nettskole.

Rutine for gjennomføring av oppstartswebinarene:

  • Alle elevene som skal delta må informeres om sine respektive webinarer.
  • Det er en fordel om det kan settes av et rom for gjennomføring av oppstartswebinaret.
  • Elevene må gå inn på Canvas-rommet i nettskolefaget. I Beskjeder i Canvas vil det ligge en lenke til webinaret/Teams-møtet. Eleven må trykke på lenken når møtet starter.
  • Plan B:
    • Hvis Canvas-rommene ikke er oppe og går, blir det sendt en epost til elevene med lenke til webinaret/Teams-møtet. Vi bruker skole-epostadressen, slik at elevene må informeres om at de må gå inn på Skoleportalen og sjekke eposten sin derfra.

Datoer og tidspunkt

21. august kl. 12-14: Kinesisk I vg2 og Fransk II vg2
24. august kl. 12-14: Spansk III, Tysk III og Fransk III
25. august kl. 12-14: Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2 og Fysikk 2
26. august kl. 12-14: Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2
27. august kl. 12-14: Kinesisk I vg1 og Programmering og modellering X
31. august kl. 12-14: Økonomi og ledelse

Tema for oppstartswebinarene

  • Kartlegging av timeplaner
  • Rutiner ved Trøndelag nettskole
  • Introduksjon av fag, lærer og elever

Kontaktperson ved din skole

Hver skole har en kontaktperson med ansvar for å følge opp nettelevene som bl.a. sørger for gjennomføring av prøver, påmelding og avmelding.

Her finner du en oversikt over skolenes kontaktpersoner.

Sist oppdatert 20.08.2020