Programmering og modellering X

Viktige datoer skoleåret 2021-2022:

  • Oppstartssamling: 27. august
  • Samlinger: 21. mars

Mer om faget:

Forsøkslæreplan kan leses her

Sist oppdatert 15.11.2021