Programmering og modellering X

ProgmodX - bilde 2 - koding

Viktige datoer skoleåret 2022-2023:

 • Oppstartssamling: 30. august 2022
 • Samlinger: dato kommer
 • Muntlig eksamen: dato kommer

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Mer om faget:

Programmering og modellering X er et fag der du lærer deg å bruke programmering og andre verktøy til å modellere verden rundt deg. Med modellering menes prosessen der du lager modeller som representerer virkeligheten. Dette kan for eksempel være

 • fallskjermhopp 
 • fjernstyrt robot
 • spredning av smittsomme sykdommer 
 • utforskning av musikk og lyd 
 • bevegelsen til planeter 
 • utbredelsen av bestemte gener 
 • endringer i en dyrepopulasjon 
 • variasjon i strømpriser 
 • etc. 

Du skal gjennomføre et eget modelleringsarbeid, så du har gode muligheter til å velge noe du er interessert i å lære mer om. Læreplan

Faglærere skoleåret 2022-2023

 • Robert Kamben

Robotisering 
ProgmodX - bilde 3 - robot

 Modellering

ProgmodX - bilde 1 - modellering

 

Sist oppdatert 24.08.2022