Programmering og modellering X

ProgmodX - bilde 2 - koding

 Viktige datoer skoleåret 2023-2024:

 • Digital oppstartssamling: 23. august 2023 kl. 12:00
 • Fysiske samlinger: 9.november
 • Muntlig-praktisk eksamen: dato kommer
  • Publisering av trekk: dato kommer i Canvas
  • Forberedelse: dato kommer
  • Eksamen: dato kommer

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte.

Mer om faget:

Programmering og modellering X er et fag der du lærer deg å bruke programmering og andre verktøy til å modellere verden rundt deg. Med modellering menes prosessen der du lager modeller som representerer virkeligheten. Dette kan for eksempel være

 • fallskjermhopp 
 • fjernstyrt robot
 • spredning av smittsomme sykdommer 
 • utforskning av musikk og lyd 
 • bevegelsen til planeter 
 • utbredelsen av bestemte gener 
 • endringer i en dyrepopulasjon 
 • variasjon i strømpriser 
 • etc. 

Du skal gjennomføre et eget modelleringsarbeid, så du har gode muligheter til å velge noe du er interessert i å lære mer om. Læreplan

Faglærere skoleåret 2023-2024

 • Robert Kamben

Robotisering 
ProgmodX - bilde 3 - robot

 Modellering

ProgmodX - bilde 1 - modellering

 

Sist oppdatert 20.06.2023