Programmering og modellering X

Trøndelag nettskole er en av skolene i fylket som har fått innvilget forsøk med valgfritt programfag i programmering og modellering X med oppstart høsten 2018. 

Viktige datoer skoleåret 2019-2020:

  • Oppstartsamling Tid/sted kommer 
  • Samling høst: Tid/sted kommer
  • Samling vår: Tid/sted kommer

Faglærere:

Ola Bøkseth Jermstad (Tiller vgs)
Thomas Nyborg (Verdal vgs)

Mer om faget:

Forsøkslæreplan kan leses her

Sist oppdatert 02.06.2020