Tilrettelagt tilbud i fellesfag

TFK-62.png

Trøndelag nettskole tilbyr undervisning til elever som av ulike årsaker ikke får til å møte til klasseromsundervisning.

Fra skoleåtet 2023-2024 tilbyr nettskolen engelsk, matematikk, samfunnskunnskap, og norsk for elever som av ulike årsaker ikke er i stand til møte fysisk ved en skole. Tilrettelagt tilbud gjelder i første omgang elever ved offentlig videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune. Tilbudet er under utvikling. 

Hvem er tilbudet for?

  • Elever som av helsemessige årsaker helt eller delvis ikke klarer å delta på undervisning ved egen skole i Trøndelag fylkeskommune
  • Elever som er motivert for å ta fag via nettundervisning (en forutsetning for å kunne lykkes med å ta fag nettbasert)

Inntak 
Hvis skolen (ofte rådgiver) i samråd med fagkyndige instanser (PPT) ser at det er behov for tilrettelagt tilbud, vil skolen melde inn behovet for skoleplass ved nettskolen via dette skjemaet. Skjema fylles ut og sendes til Trøndelag nettskole via arkivsystemet(360). Inntak skjer kontinuerlig, men søknadsfristen for T1 er nå utgått.  

Varighet og omfang
Det vil være ulike behov knyttet til varighet og omfang:

  • For noen kan det være aktuelt å kombinere det å ta enkelte fag i nettskolen med fag ved en fysisk skole.
  • Behovet kan gjelde for en termin, et helt år eller flere år (hvis tilbudet videreføres)
  • Det vil være naturlig å evaluere behov for eleven kontinuerlig.

 

Foto: Therese Lee  Støver, Tandem Reklame

Sist oppdatert 02.10.2023