Eksamensforberedende kurs

Trøndelag nettskole tilbyr nettbaserte kurs for arbeidsledige som ikke har bestått videregående. Dette er et fullføringstiltak som del av Utdanningsløftet 2020.

Om kurset for privatisteksamen

Opplæringen skal forberede deltagerne til å avlegge eksamener. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner og er spesielt tilpasset privatisteksamen. Tilbudet er gratis, men deltager må ha tilgang til egen datamaskin for å følge undervisningen. 

Nytt høst 2021 - opplæring med standpunktvurdering

Du har nå muligheten til å ta fagene du mangler som opplæring med standpunktvurdering. Da er du ordinær deltager i opplæringen for voksne på nettskolen, og følger nettbasert undervisning i faget i løpet av et helt skoleår med vurdering underveis. Etter endt opplæring vil du få standpunktkarakter. Les mer om dette på vår hjemmeside: 

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-nettskole/tilbud-voksne/om-tilbud-for-voksne/

Tilbudet gjelder for deg som er:

  • Permittert eller arbeidsledig
  • Har brukt opp opplæringsretten din men ikke fått vitnemål eller fagbrev. Kanskje du strøk i ett eller flere fag, eller sluttet før du var ferdig med skolen før læretiden?
  • Du er over 19 år
  • Har folkeregistrert adresse i Trøndelag

Les mer på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside

Forkunnskaper

All undervisning vil foregå på norsk. Det gis noe veiledning i bruk av digitale løsninger, men deltager må ha noe grunnleggende ferdigheter slik at de kan koble seg til internett, logge seg inn i løsningene og bruke skriveprogrammer (Microsoft Word eller lignende). Nytt høst 2021: Det vil tilbys et kurs i studieteknikk og digitale ferdigheter ved skolestart.

Søk om plass

Det er åpent for å søke senere, men de som søker innen 20. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Søknad til fullføringstiltaket gjøres via Vigo. Om du ønsker et nettbasert tilbud må du krysse av for dette valget i søknaden:

Søk her

Eksamen

Eksamen skal vurdere i hvilken grad du som privatist har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen. Oppmelding til eksamen må du registrere selv på privatistweb.no.

Vår 2021:


Oversikt over skriftlige eksamener våren 2021:
Onsdag 19. mai Matematikk 2P-Y eksamen
Onsdag 19. mai Matematikk 2P eksamen
Torsdag 20. mai Norsk sidemål eksamen
Torsdag 20. mai Norsk kort botid forberedelsesdag
Fredag 21. mai Norsk kort botid eksamen
Fredag 21. mai Norsk hovedmål eksamen
Onsdag 26. mai Matematikk 1P eksamen
Torsdag 27. mai Engelsk forberedelsesdag
Fredag 28.mai Engelsk eksamen

Muntlig dato: publiseres 20.mars (gjennomføres mellem uke 15-22)

Høst 2021

Oversikt over skriftlig eksamener høsten 2021:

Tirsdag 9. november Engelsk forberedelsesdag
Onsdag 10. november Engelsk eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 2P-Y eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 2P eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 1P eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 1PY eksamen
Fredag 12. november Norsk sidemål eksamen
Fredag 12. november Norsk kort botid forberedelsesdag
Mandag 15. november Norsk kort botid eksamen
Mandag 15. november Norsk hovedmål eksamen

Muntlig dato: dato kommer

Sist oppdatert 06.05.2021