Nettbasert intensive kurs

Trøndelag nettskole tilbyr nettbaserte kurs for permitterte/arbeidsledige som ikke har bestått videregående. Dette er et fullføringstiltak som del av Utdanningsløftet.

Om kurset for privatisteksamen

Opplæringen skal forberede deltagerne til å avlegge eksamener. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner og er spesielt tilpasset privatisteksamen. Kurset er gratis, men du må betale oppmeldingsavgift for eksamen. Deltager må ha tilgang til egen datamaskin for å følge undervisningen. 

Tilbudet gjelder for deg som er:

  • Permittert eller arbeidsledig
  • Har IV eller 1 i faget (fagene)
  • Du er over 19 år
  • Har folkeregistrert adresse i Trøndelag

Les mer på Trøndelag fylkeskommune sin hjemmeside

Fagene det tilbys kurs i:

Matematikk
(MAT1001, MAT1111, MAT1113, MAT1115, MAT1117, MAT1119, MAT1121, MAT1123, MAT1125, MAT1127, MAT1129 - 1P-Y, MAT1005 - 2 P-Y, MAT1011, MAT1019 - 1P, MAT1015 - 2P)
Naturfag
(NAT1001, NAT1002, NAT1003, NAT1008, NAT1009, NAT1010, NAT1011, NAT1012, NAT1013, NAT1014, NAT1015, NAT1016, NAT1017)
Samfunnsfag
(SAF1001, SAK1001)
Engelsk
(ENG1002, ENG1003, ENG1102, ENG1103, ENG1007, ENG1008, ENG1009, ENG1010)
Norsk
(NOR1206, NOR1211, NOR1212, NOR1213, NOR1219, NOR1231, NOR1232, NOR1233)
Historie
(HIS1003, HIS1002)

Forkunnskaper

All undervisning vil foregå på norsk. Det gis noe veiledning i bruk av digitale løsninger, men deltager må ha noe grunnleggende ferdigheter slik at de kan koble seg til internett, logge seg inn i løsningene og bruke skriveprogrammer (Microsoft Word eller lignende). Det vil tilbys et kurs i studieteknikk og digitale ferdigheter ved skolestart.

Søk om plass

Frist for påmelding er 5.august. Påmelding gjøres via skjema. Vær obs på at kvitteringsepost kan havne i søppelpost. 

Trykk her for å gå til påmeldings-skjema

Oversikt over skriftlige eksamener høst 2021:

Tirsdag 9. november Engelsk forberedelsesdag
Onsdag 10. november Engelsk eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 2P-Y eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 2P eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 1P eksamen
Onsdag 10. november Matematikk 1PY eksamen
Fredag 12. november Norsk sidemål eksamen
Fredag 12. november Norsk kort botid forberedelsesdag
Mandag 15. november Norsk kort botid eksamen
Mandag 15. november Norsk hovedmål eksamen

Muntlig dato: dato kommer

Sist oppdatert 07.07.2021