Helse- og oppvekstfag

helsefagarbeider.jpg

Nettskolens fagtilbud i helse- og oppvekstfag er et tilbud i de tre felles programfagene (helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse).

Opplæringen gjennomføres i løpet av et semester/halvår.
Oppstart for nye deltagere er to ganger per år, august/september og januar.
Nettskolen har tilbud i vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget våren 2020. Fra høsten 2020 vil det ikke opprettes tilbud.

Du kan lese mer om fagene på denne siden

Nettskolen tilbyr sluttkompetanse i helsearbeiderfaget, men for å få godkjent opplæring må du i tillegg fullføre fellesfagene tilsvarende vg2 på yrkesfag, og yrkesfaglig fordypning (YFF).
I nettskolen kan YFF godkjennes ved dokumentert praksis. Hvis du ønsker et annet programområde på vg2, som f.eks. barne- og ungdomsarbeider, må dette tas ved en videregående skole.

Nettlærere vår 2020:

Vg1 Helse- og oppvekstfag: Tone Flønæs
Vg2 Helsearbeiderfag: Tone Flønæs

Sist oppdatert 14.01.2020