Helse- og oppvekstfag

helsefagarbeider.jpg

Nettskolens fagtilbud i helse- og oppvekstfag er et tilbud i de tre felles programfagene (helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse). Opplæringen kan gjennomføres i løpet av et semester/halvår eller over to semester/et år. Oppstart for nye deltagere er to ganger per år, august/september og januar. Nettskolen har tilbud i vg1 helse- og oppvekstfag og vg2 helsearbeiderfaget. Vi anbefaler deltagere å gjennomføre vg2 på to semester. Du kan lese mer om fagene på denne siden.

Nettskolen tilbyr sluttkompetanse i helsearbeiderfaget. Men for å få godkjent opplæring må du i tillegg fullføre fellesfagene og yrkesfaglig fordypning (YFF). I nettskolen kan YFF godkjennes ved dokumentert praksis. Hvis du ønsker et annet programområde på vg2, som f.eks. barne- og ungdomsarbeider, må dette tas ved en videregående skole. For mer informasjon trykk her.

Nettlærere: Hilde Havik (vg1 helse- og oppvekstfag) og Tone Flønæs (vg2 helsearbeiderfag)

Sist oppdatert 02.05.2018