Helsearbeiderfaget - praksiskandidatkurs

Helsearbeiderfag illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Trøndelag nettskole er tildelt prosjektmidler fra Kompetanse Norge for høsten 2020 som medfører at vi kan tilby et eksamensforberedende kurs i helsearbeiderfaget. Midlene skal bidra til at ledige kan komme seg raskt i gang med kompetanseutvikling. Det er primært rettet mot permitterte og ledige, men kan være åpne for andre deltagere.

Om kurset
Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen helsearbeiderfaget. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. Tilbudet er gratis, men deltager må ha tilgang til egen datamaskin for å følge undervisningen. Oppmelding til eksamen dekkes av deltager.
 

Hvem kan søke?
Kurstilbudet er mest aktuelt for deg med relevant arbeidserfaring og som ønsker å gå opp til fagprøven i helsearbeiderfaget. I tillegg til å prioritere permitterte og ledige vil søkere prioriteres ut fra hvor mye relevant praksis de har fra før. Det stilles ikke krav om at deltager har voksenrett.  

Forkunnskaper
All undervisning vil foregå på norsk. Det gis noe veiledning i bruk av digitale løsninger, men deltager må ha noe grunnleggende ferdigheter slik at de kan koble seg til internett, logge seg inn i løsningene og bruke skriveprogrammer (Microsoft Word eller lignende). 

Søk om plass
Vi tar imot søknader fram til skolestart i august 2020 (17. august). Det er begrenset antall plasser så du bør sende inn søknad så raskt som mulig. Med søknad skal du legge ved bekreftede attester på relevant praksis og eventuelt bekreftelse på permittering/ledighet.

Søk her

Eksamen
Eksamen skal prøve i hvilken grad du som praksiskandidat har nådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen. Du melder deg opp til eksamen i det fylket der du bor. Du finner mer informasjon om dette på fylkeskommunen sine nettsider under tema "Praksiskandidat". Teorieksamen (5 timers skriftlig eksamen) må være bestått før oppmelding til den praktiske prøven. Oppmeldingsfristene kan variere, men er vanligvis en gang i tidsrommet: 1.– 15. september for eksamener i høstsemester og 15. januar – 01. februar for eksamener i vårsemester. Eksamen høst 2020 gjennomføres 23.november. 

Sist oppdatert 07.07.2020