Oppstart voksne studieforberedende fag

                                                                                 Oppstart for voksne – studiekompetanse

Velkommen som deltager i fag som gir studiekompetanse for voksne


Oppstart for voksne vil være i perioden 30.august - 9.september.

Plan for oppstart:

30.august kl. 16-17:Webinar/nettmøte med informasjon om oppstart og digitale løsninger. Test av Skype/samtaleverktøy mellom kl. 12-13 (lenke legges på nettsiden og sendes på e-post).

2.-5.september:
Gjennomgå kursene i Canvas-rommet "Kom i gang med nettskolen".

  • Ved problemer, ta kontakt med nettskolen så setter vi opp et tidspunkt der du får hjelp.
  • Ekstra hjelp tilgjengelig 4. og 5.september fra kl 19-20 via webinar

 • 5. september kl. 16-19:
  Webinar/nettmøte med faglærerne:
 • Kl. 16:00-16:45: naturfag
 • Kl. 17:00-17:45: matematikk 2P-Y og 1P-Y
 • Kl. 18:00-18:45: norsk
 • Kl. 16:00-16:45: samfunnsfag
 • Kl. 17:00-17:45: engelsk
 • Kl. 18:00-18:45: historie9.september kl 16-17: Webinar/nettmøte med nettskolen ved behov (avtales på forhånd)

Obs! De som ikke deltar på webinar/nettmøte i sine respektive fag vil miste skoleplassen i faget. Vennligst varsle nettskolen i god tid hvis du ikke har anledning til å møte til webinarene/nettmøtene eller hvis du har tekniske problem.
Ta kontakt på vår e-post:

Innlogging og tilgang til datasystemer: Alle med riktig registrert mobilnummer skal få tilsendt en SMS med brukernavn og aktiveringskode. Du må følge instruksjonen for å få opprettet brukerkonto. Dette skal gi deg tilgang til Skoleportalen der du også får tilgang til Canvas. Har du ikke mottatt SMS må du ta kontakt på vår e-post for hjelp:

For å komme til skoleportalen, klikk her.

Sist oppdatert 09.07.2019