Oppstart voksne studieforberedende fag

                                                                                 Oppstart for voksne – studiekompetanse

Velkommen som deltager i fag som gir studiekompetanse for voksne


Oppstart for voksne vil være i perioden 30.august - 9.september.

På grunn av tekniske problemer, har ikke SMS med brukernavn og aktiveringskode blitt sendt. Vi beklager dette. Vi tar likevel sikte på å gjennomføre webinarene som planlagt.

Plan for oppstart:

Fredag 30. august - webinar med nettskolen

12.00-13.00    Test av samtaleverktøy. Gå inn på denne linken:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil
16.00-17.00    Webinar/nettmøte med nettskolens administrasjon. Gå inn på denne linken: https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil

Onsdag 4. september - webinar med faglærer / ekstra hjelp

16.00-16.45    Naturfag: https://trondelagnettskole.zoom.us/j/9092030687
17.00-17.45    Matematikk 1P-Y og 2P-Y:
https://trondelagnettskole.zoom.us/j/7522553178
18.00-18.45    Norsk:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/norsk
19.00-20.00    Ekstra hjelp:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil

Torsdag 5. september - webinar med faglærere / ekstra hjelp

16.00-16.45    Samfunnsfag:
https://trondelagnettskole.zoom.us/j/8460962132
17.00-17.45    Engelsk:
https://trondelagnettskole.zoom.us/j/9224300877
18.00-18.45    Historie:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil
19.00-20.00    Ekstra hjelp:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil

Mandag 9. september - webinar ved behov

16.00-17.00    Hvis du har behov for ekstra hjelp:
https://trondelagnettskole.zoom.us/my/torkil

Obs! De som ikke deltar på webinar/nettmøte i sine respektive fag vil miste skoleplassen i faget. Vennligst varsle nettskolen i god tid hvis du ikke har anledning til å møte til webinarene/nettmøtene eller hvis du har tekniske problem.
Ta kontakt på vår e-post:

Innlogging og tilgang til datasystemer: Alle med riktig registrert mobilnummer skal få tilsendt en SMS med brukernavn og aktiveringskode. Du må følge instruksjonen for å få opprettet brukerkonto. Dette skal gi deg tilgang til Skoleportalen der du også får tilgang til Canvas. Har du ikke mottatt SMS må du ta kontakt på vår e-post for hjelp:

For å komme til skoleportalen, klikk her

   
   

 

   
   
   
   
Sist oppdatert 29.08.2019