Oppstart høst 2021

Her finner du informasjon og datoer for oppstart høsten 2021

30.08.2021: Informasjonsmøte for nye deltakere
Fra kl. 16.00-17.00. Møtet foregår via Teams.

01.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Norsk
 - Kl. 17.00: Matematikk 2P-Y
 - Kl. 18.00: Historie

02.09.2021: Oppstartswebinar (obligatorisk oppmøte)
 - Kl. 16.00: Naturfag
 - Kl. 17.00: Samfunnskunnskap
 - Kl. 18.00: Engelsk

Lenker til webinarene vil bli lagt ut i forkant av møte.

Skoleruta med andre datoer du bør merke deg finner du ved å klikke her.

Forutsetninger og krav til utstyr:

  • Alle må ha egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
Sist oppdatert 05.07.2021