Studiekompetanse

Studiekompetanse for voksne (23/5-regelen)

Nettskolen har tilbud i de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Oppstart for nye deltagere er to ganger per år, august/september og januar.

  • Matematikk 1p-y (høst) og samfunnsfag (vår) gjennomføres i løpet av et semester/halvår
  • Norsk, engelsk, matematikk 2 p-y, naturfag og historie gjennomføres i løpet av to semester/ett år
  • Sluttvurdering i faget og eksamen vil da gjennomføres enten i desember/januar eller i mai/juni

Vi anbefaler å ikke starte med mer enn 2-3 fag samtidig. Hvis du ser at du har tid til å ta flere fag kan du vurdere å begynne på et fag til i januar (ved ledig plass).

Hvis du lurer på hvilke fag du trenger for å få godkjent studiekompetanse tar du kontakt med ditt nærmeste senter for voksenopplæring.

Nettlærere i fagene: Marianne K Sandvik (norsk), Terje Moan (matematikk), Torkil Valla (historie/engelsk), Thomas L Engåvoll (naturfag), Stine Waldum (samfunnsfag)

Sist oppdatert 02.05.2018