Program

Brytningsol.jpg

Her finner du prorgam for Trøndelagsmøtet 2023

Torsdag 12.januar

09.00 - 10.55 Godspolitisk frokost i Scandic Hall 2

Les mer og meld deg på godspolitisk frokost her.

Trøndelagsmøtet starter. 

Programledere: Harry Tiller, Snorre Valen og Andrea Tiltnes.

Kl. 10.00 - 11.00 Registrering, kaffe og noe å bite i

Kl. 11.00 - 13.00 Trøndelagsmøtet i Scandic Hell Amfi

Fylkesordfører Tore O. Sandvik om «Brytningstid». Etter pandemi og med krig i Ukraina er verden forandret og vi har fått en ny virkelighet.

Innlegg og debatter med foredragsholdere, politikere og samfunnsdebattanter:

Om ti år vil vi se tilbake på denne tiden som en stor brytningstid, på linje med murens fall og 11. september: Demokratiet er under angrep, storkrig har brutt ut i Europa og verdensøkonomien er ustabil. Hva får energikrisen å si for oss på sikt? Vil kampen mot klimaendringene bli satt "på vent" så lenge andre kriser tar vår oppmerksomhet? Hva betyr en ny sikkerhetssituasjon og nye allierte i Norden for Norge, og for oss i Trøndelag?

Kl. 13.00 - 14.00 Lunsjbuffet i hotellets restaurant

Kl. 14.00 - 16.00 Trøndelagsmøtet fortsetter i Scandic Hell AMfi

ENERGISITUASJONEN:

Kjetil Lund fra NVE og Christian Stav fr NTE beskriver energisituasjonen i verden, Europa, Norge og Trøndelag.

Debatter med politikere og næringsliv:

Vi er klare – skaff oss strøm. Trønderske kommuner og bedrifter i debatt.
Vi trenger mer fornybar kraft – hva skal vi bygge ut? Vann, vind, sol osv. den gamle og nye kampen om areal og ressurser.

Equinor satser på det grønne skiftet - samtidig pumpes det mer olje og gass ved Henriette Undrum, Equinor.

Hvilken betydning vil småskala fornybar energiproduksjon ha for grønn omstilling?

Kl. 16.00 - 1700 Kaffe og mat i foaje

Kl. 17.30 Vi møtes på Trøndelagsbenken (barområdet)

Podcast, samtaler, nye og gamle møter.

Kl. 19.00 - 22.00 Middag starter med konsert i Scandic Hell Amfi

Fantastiske matopplevelser!

Kl. 22.00 Vi møtes igjen på Trøndelagsbenken (barområdet)


Fredag 13.januar

Kl. 09.00 – 11.30 Konferanse i Scandic Hell Amfi

KAMPEN OM ARBEIDSKRAFTA.

For å lykkes med det grønne skiftet trenger Trøndelag arbeidskraft og kompetanse. Hvordan kan vi jobbe sammen for å få flere i arbeid, omstille dagens arbeidsstyrke og tiltrekke oss arbeidskraft fra utlandet.

Hvordan tiltrekker næringslivet utenfor de store bo – og arbeidsregionene seg arbeidskraft og kompetanse? Trønderske bedrifter deler sin erfaring.

Om utenforskap i arbeidslivet; en av vår tids største samfunnsutfordringer. LO-leder Peggy Følsvik

Trøndelagsmodellen – får flere ut i arbeid. Samtale med ungdom som har kommet seg i jobb.

Det grønne skiftet: godt samarbeid sikrer tilstrekkelig arbeidskraft
og rett kompetanse. Ole Erik Almlid (NHO), Peggy Følsvik (LO) og Øyvind Eriksen (Aker ASA)

PITCH.

Trøndelagsmøtet får presentert nye ideer og løsninger fra bedrifter i Trøndelag – og gir sin stemme til den presentasjonen og ideen deltagerne på møtet liker best.

Kl 11.30 LUNSJ og avreise.

Sist oppdatert 23.11.2022