Tematikk

Tematikken for møtet har undertittel «Brytningstid». Vi ser tegn til store endringer i strukturer etter pandemi og krigen i Ukraina. Transportlinjer, energimangel, sikkerhet, beredskap og lokalisering av produksjon forandrer seg. Dette er bakteppet når vi møtes i 12. og 13.januar på Scandic Hell hotel. Mangel på arbeidskraft, mangel på energi, sikkerhet og beredskap i vid forstand er tema under møtet.

BRYTNINGSTID

Om ti år vil vi se tilbake på denne tiden som en stor brytningstid, på linje med murens fall og 11. september: Demokratiet er under angrep, storkrig har brutt ut i Europa og verdensøkonomien er ustabil. Vil kampen mot klimaendringene bli satt "på vent" så lenge andre kriser tar vår oppmerksomhet? Hva betyr en ny sikkerhetssituasjon og nye allierte i Norden for Norge, og for oss i Trøndelag? Hvilke muligheter gir den oss?

Hva tenker de unge som må ta over en fundamentalt annen verden enn de ble født inn i?

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Vi er sårbare med hensyn til de fleste former for infrastruktur. Transportlinjer, datasikkerhet matsikkerhet osv berøres i den situasjonen verden, Europa, Norge og Trøndelag er i.

Sverige går inn i NATO – hva vil det si for vår region når det gjelder utviklingsmuligheter? E14, Trønderbanen og havner er forbindelseslinjene for oss midt i Norge og for de midtre deler av Sverige.

ENERGI

Vi har mangel på kraft så hva skal vi bruke den trønderske krafta på? Ønsker vi å elektrifisere sokkelen og etablere flere batterifabrikker og kryptokverner. Er det rett å regulere hvilke næringer som skal få bruke kraftressursene? Hvordan vil kraftmarkedet utvikle seg – hva skjer med utviklingen av vindkraft og videre utbygging av vannkraft?

Energikrisen i Europa har gått fra å ulme til full krise det siste året. Her hjemme øker energiprisene og debatten om økt utbygging av fornybar kraft, elektrifisering av sokkelen har blitt varmere. Hvordan kan vi skaffe oss mer fornybar kraft til det grønne skiftet, hva skal vi bygge ut og hvordan bør vi bruke krafta vår på best mulig måte. Mange bedrifter i Trøndelag har planene klare, men får de den krafta de trenger?

KAMPEN OM ARBEIDSKRAFTA

Mangel på energi, kampen om arbeidskrafta, strøm- og kraftforsyningssituasjonen - alt dette berører arbeids- og næringsliv i Trøndelag. Vi får bedriftscase fra Trøndelag sammen med blant annet Ole Erik Almlid (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO) og Øyvind Eriksen (Aker ASA).

Skal vi lykkes med det grønne skiftet trenger vi arbeidskraft og rett kompetanse. Mangelen på kompetanse merkes allerede. Samtidig står mange utenfor arbeidslivet, og færre arbeidstagere kommer fra andre land. Hvordan skal vi jobbe for å omstille arbeidsstyrken, redusere utenforskap og få flere i produktivt arbeid?

 

Dette er hovedtemaene vi diskutere på Trøndelagsmøtet i januar 2023.

I tillegg til å løfte fram nye ideer og diskutere aktuelle problemstillinger er det viktig for oss at Trøndelagsmøtet fungerer godt som arena for nettverksbygging.

Sist oppdatert 15.11.2022