Eksamen

Eksamensinformasjon gis våren 2019 til elever på vg2 og vg3 etter følgende plan:

Dato

Klasser

Mandag 25. mars 12.00

3MK, 2MD

Mandag 1. april 12.00

3STA, 3STB, 3MD

Tirsdag 2. april 12.00

2MK, 2STA

Mandag 8. april 12.00

3STC, 3STD, 3STE

Tirsdag 9. april 12.00

2STB, 2STC, 2STD

 

Eksamensinformasjon hos Trøndelag fylkeskommune finner du ved å trykke her.

Informasjon fra IKT i forbindelse med eksamen

Før eksamen

Start maskinen på nytt
Installer oppdateringer
Lad PC kvelden før eksamen
Installer programvaren du trenger fra https://elev.trondelagfylke.no

Under eksamen

Sjekk at du er koblet til korrekt nettverk
Lagre dokumentet ofte
Ved tekniske problemer - be om hjelp!

Sist oppdatert 25.03.2019