Digitalt skole- og reisebevis

Pocketid.jpg

Trøndelag fylkeskommune har en ordning med digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater. Beviset kan eksempelvis brukes som identitetskort ved eksamen, godkjent legitimasjon for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studentrabatt.

Alle elever med rett til fri skoleskyss får tildelt digitalt reisebevis gjennom AtB. Du vil ikke få et fysisk t:kort skole. Du må først søke om skoleskyss til Trøndelag fylkeskommune. Du får tilsendt et vedtak når søknaden er behandlet.

Reisebeviset vil bli tilgjengelig i PocketID så snart søknaden er innvilget og AtB har fått registret deg i sitt system. Dette kan ta noen dager etter at søknaden er sendt inn og innvilget.

Kom i gang med digitalt bevis for elever, lærlinger og lærekandidater.