Skolekyss 19/20

Skoleskyss.jpg

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Fylkeskommunen avgjør rettigheten til skoleskyss, mens AtB er ansvarlig for utføringen og organiseringen av skoleskyss.

Les mer om skolekyssordningen i videregående >>

Se også >>

 

NB!

ALLE elever som vet de fortsetter på videregående skole til neste skoleår kan søke nå. ALLE elever MÅ søke på nytt for hvert skoleår.