Elevombudet har skolerin

Katedralskolen

Elevombudet har skolering med tillitsvalgte og varerepr. kl. 08.15–11.00 i Festsalen.