Studieorientering UTLAND - Vg3

Katedralskolen

Et stort oppbud av representanter fra ulike universiteter og college vil informere våre Vg3-elever om studiemuligheter i utlandet etter endt videregående.