Temadag i skriving for Vg1

Katedralskolen

Vi gir våre Vg1-elever svært nyttig opplæring i skriving. En viktig del av det å være studieforberedt. En hel skoledag prioriteres til dette formålet. Annerledes og spennende opplæring.