Temadag i skriving Vg1

Katedralskolen

Kort fortalt går dagen ut på at alle Vg1-elevene vandrer fra stasjon til stasjon for å lære mer om akademisk skriving, eller det å skrive en fagtekst. Dette er på alle måter et tverrfaglig prosjekt, som lærere fra mange ulike fag er med på å arrangere.

Les mer >>