BÆREKRAFTFESTIVALEN 2022

Bærekraft og klesbytte.png

Bærekraftfestival 2022 for Vg1 er i gang. Årets flotte logo er designet av Tonje Ertzaas Sætereng i 3STC.

Bærekraftfestivalen har vært arrangert på skolen tre ganger tidligere (2019 til 2021). Festivalen er en temauke hvor alle fagene har ett og samme fokus - FNs bærekraftsmål.

Program for Bærekraftfestival 2022

 

Mandag 5. desember

Kl. 11.30-12.30 - Klesinnsamling til klesbyttedag.

Matsentralen v/Marte Lønvik Bjørnsund besøker oss i midttimen for å holde foredrag.

Tirsdag 6. desember - Bærekraftfestivalens åpningsmøte

Klesinnsamling til klesbyttedag fortsetter.

Del 1: kl. 12.30-14.00 - Elevene samles etter lunsj til en workshop. Elevgrupper utformer plakater/posters med temaet; «Hva er verdens viktigste utfordringer?»

Del 2: kl. 14.15-15.45 - Fellesarrangement med variert program.

Onsdag 7. desember 

Kl. 11.30-12.30 - Representanter fra bedriften YHASYME snakker om omsøm og redesign.

Torsdag 8. desember - Snurr film og klesbytte

Kl. 11.30-12.30 - Film om urbefolkning og interessekonflikter.

Kl. 14.15-15.45 - Klesbytte - åpent for alle trinn.

Fredag 9. desember

Kl. 11.30-12.30 - Utstilling og kåring av posterpris. Musikkinnslag.

Bærekraftfestivalen gir gevinst i form av faglige aktiviteter knyttet til temaet bærekraft, men også mulighet for elevene til å oppleve fellesskap og samhold. Kunnskap om miljø- og bærekraft er i vinden, heldigvis, og vi erfarer alle at klimaet er i endring. Det kommer nært på. Det hver enkelt av oss gjør her hjemme i det daglige påvirker det globale klimaet.  

 

Bærekraftig utvikling er en sentral del av fagfornyelsen, og er et av tre temaer i overordnet del. Vårt formål med festivalen er blant annet at elevene skal forstå at temaet er sentralt i alle fag de har på skolen, og at elevene skal få muligheten til å gå i dybden på temaet.

Bærekraft er et stort område. Vi rekker ikke å ta alt innover oss i løpet av en festivaluke. Festivalen kan sees på som en kick-start på temaet. Bærekraftig utvikling bør på lik linje med de to andre temaene (folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap) være representert i undervisningen gjennom hele skoleåret på alle trinn.