Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og dok.png

Du kan bestille nytt vitnemål/kompetansebevis om du f.eks. har tatt opp fag eller av andre årsaker trenger et nytt dokument. Om du trenger en engelsk oversettelse av dokumentet kan dette også ordnes.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni!

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket. (Du kan laste dette opp nederst i skjemaet. NB! Jo større fila er, jo lengre tid tar innsendingen av skjemaet).

Pris for bestilling av nytt vitnemål/kompetansebevis:

  • Duplikat av vitnemål/kompetansebevis du fikk da du gikk ut fra skolen: 400,-
  • Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener: 400,-
  • Hvis du fikk kompetansebevis da du gikk ut fra skolen og har tatt fag som privatist i etterkant slik at du nå kvalifiserer til å få ditt første vitnemål: Gratis
  • Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring: 400,-
  • Utskrift av vitnemål ved endring av fødselsnummer: Gratis

Ved bestilling av tjeneste som medfører betaling, kan du velge å betale via Vipps nr. 651292 eller til kontonummer 8109.10.55805 ( merkes 3288).

Bestillingsskjema vitnemål og kompetansebevis

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?
Velg betalingsmåte