Datamaskin på skolen

Datamaskin.jpg

Trøndelag fylkeskommune vil fra inneværende skoleår ha en datamaskinordning der eleven eier datamaskinen sin selv. Dette betyr i praksis at eleven kan ta med seg en datamaskin eller kjøpe en ny datamaskin av Fylkeskommunen til redusert pris. Alle elever i videregående skole skal ha datamaskin med seg til bruk i opplæringen