ALLE EKSAMENER AVLYST

Vår og håp.jpg

Alle skriftlige, alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Elevene våre får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet ditt vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Privatisteksamener skal gjennomføres.

At du viser aktiv deltakelse i hjemmeundervisningen er viktig. Standpunkt settes helt mot slutten av skoleåret.

Kravene til å sette standpunkt før eksamen bortfaller når eksamen er avlyst.

Alle elevene skal ha karakter i orden og adferd.

Informasjon fra UDIR