EKSAMENSINFORMASJON

EKSAMENSINFO 23.png

  • Eksamenstrekk muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen for VG3 onsdag 14. juni.
  • Eksamenstrekk muntlig, muntlig praktisk og praktisk eksamen VG1 og VG2 fredag 16. juni.

 

Eksamen gjennomføres på den skolen du har undervisning i faget.

Du finner mer informasjon om eksamen her:

Eleveksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)