International Baccalaureate og forberedende IB

IB 1.jpg

Etter Vg1 studiespesialisering kan du søke deg videre til Vg2 og Vg3 International Baccalaureate, eller gå videre fra Vg1 studiespesialisering med forberedende IB.

IB-tilbudet vårt samler unge fra mange nasjoner. Det er et faglig krevende programområde egnet for deg med god struktur, evne til selvstendighet og effektivitet, og som innehar gode samarbeidsevner. All undervisning foregår på engelsk. Som en god innledning til Vg2 og Vg3 International Baccalaureate kan du velge Vg1 studiespesialisering med forberedende IB.

Vg1 studespesialisering med forberedende IB.

Studiespesialisering med forberedende IB har egen søkekode STUSP1Z - - - 

IB fører frem til en internasjonal eksamen og er ankerkjent for opptak til universiteter over hele verden. IB-Diplomet gir studiekompetanse på linje med Vg2 og Vg3 studiespesialisering i Norge. IB-diplomet er svært ettertraktet blant norske og internasjonale universiteter.

  • Egne læreplaner og avsluttende eksamener
  • Undervisning på engelsk
  • Stor faglig fordypning og høyt faglig nivå
  • Universitetsforberedende arbeidsmåte

 

Information in english

International Baccalaureate Vg2 & Vg3