Klagebehandling våren 2019

Eksamensinfo.jpg

Info til deg som evt. var syk under eksamen, info om klagefrister for standpunktkarakterer og lokalt gitt eksamen - muntlig/muntlig praktisk/praktisk

Dersom du var syk på eksamen og har levert legeerklæring på fraværet kan du søke betinget opptak til høyere utdanning. Du får tilsendt et kompetansebevis i posten der det står en merknad om at du hadde dokumentert fravær på eksamen. Dette kompetansebeviset må du selv laste opp på samordna opptak innen 1. juli.

 

STANDPUNKTKARAKTERER

For Vg1 tirsdag 18. juni med klagefrist 28. juni.

Ferdig utfylt skjema leveres administrasjonskontoret.

LOKALT GITT EKSAMEN - MUNTLIG/MUNTLIG PRAKTISK/PRAKTISK

Vg1 og Vg2 - Ordinær klagefrist mandag 1. juli.

Ferdig utfylt skjema leveres administrasjonskontoret.

SKRIFTLIG EKSAMEN – sentralt gitt

Ordinær klagefrist torsdag 4. juli.

Ferdig utfylt skjema leveres administrasjonskontoret

Skjema for elever v/klage på standpunktkarakter og eksamen (muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen)

Linken under skal brukes for skjema ved karakterklage skriftlig eksamen: https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/utdanning/eksamen/skjema_klage-skriftlig-eksamen.pdf