Når du behøver noen å snakke med

Jan Eirik tar telefonen.JPG

Hjemmeskole, og lite eller ingen sosial kontakt med venner og bekjente, kan oppleves som en belastning. Om du trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med skolens rådgivere, skolens helsesykepleier, vår miljøarbeider eller PPT.

Hver ukedag mellom kl. 11.30-14.00 kan du ta kontakt med rådgiverne per tlf. Våre rådgivere er tilgjengelig for deg på følgende dager:

Hilde Motrøen treffer du mandager på tlf. 916 44 368.

Jan Eirik Stieng treffer du tirsdager, torsdager og fredager på tlf. 920 28 421.

Solveig Landsverk treffer du onsdager på tlf. 741 79001.

Helsesykepleier Kari Jensen er tilgjengelig mandager og tirsdager fra kl. 11.00 + torsdager og fredager på jobbtelefon 916 66 563 og e-post:

I tillegg er vår miljøarbeider Tonje Harbak tilgengelig for våre elever. Hun treffes på tlf. 976 81 286 mellom kl. 11.30-14.00 mandag-fredag.

Kontaktinfo til PPT v/Cathrine Sneisen tlf. 741 74 272 eller tlf.  952 62 316.

 

Bekymret for egen psykiske helse? Andre telefonnummer du kan ringe:

Mental helse
Telefon: 116 123 (døgnåpen)
mentalhelse.no
Kors på Halsen (Røde Kors)
Telefon: 800 333 21 (Åpen 14- 22)
korspaahalsen.rodekors.no