Info om når elevene skal på skolen

3 velkommen.jpg

Oppdatert 20.05. Skolen er åpen for for elever. Her er info om hvilke dager elevene skal på skolen de nærmeste ukene.

I uke 22 vil det være oppmøte etter følgende plan:

  • Mandag 25. mai: Vg3
  • Tirsdag 26. mai: Vg2
  • Onsdag 27. mai: Vg1 (kun matematikkprøve) + 2IB
  • Torsdag 28. mai: Vg2 (kun matematikkprøve) og Vg3
  • Fredag 29. mai: Vg1 + 2IB

Elever på Vg3 som har programfag på Vg2-nivå møter fysisk til undervisning i disse fagene på Vg2-dager.

Elever på Vg2 som har programfag på Vg3-nivå møter fysisk til undervisning på Vg3-dager.

Uke 23:

Uke 23 har vi satt av til å gjennomføre vurderingssituasjoner. Målet er å sikre at flest mulig elever får standpunktvurdering. Det vil derfor være vurderingssituasjoner for hele klasser eller for enkeltelever. Noe av dette vil foregå på skolen, og noe vil foregå hjemme. Følg nøye med på Canvas, der legger lærerne ut beskjeder om vurderingssituasjoner i god tid.

Det vil kunne være noen avvik fra planen. Det er derfor viktig at alle elever følger nøye med på fagrommene i Canvas!

Kombinert med undervisning på skolen gis det hjemmeundervisning, slik vi har blitt godt vant med de siste ukene.