Opptaksprøver musikk & dans

Opptaksprøver musikk-dans.jpg

Opptaksprøver musikk og opptaksprøver dans er like om hjørnet. Musikk 8. mai og dans 9. mai.

Opptaksprøver - MUSIKK - 8. mai

Søkere som har krysset av på søknadsskjemaet at de ønsker opptaksprøve, vil få tilsendt brev med opplysninger og tidspunkter for dagen. Det er bare søkere som har Trondheim katedralskole som sitt førstevalg som vil bli innkalt til opptaksprøve.

Alle som møter til opptaksprøve forbereder max. 10 min selvvalgt program på sitt instrument (evt. sang). Skolen i utgangspunktet stiller ikke med akkompagnatør.

Det skal også gjennomføres gehør og teoritest. Denne testen har ikke innvirkning på inntaket og er kun ment som kartlegging.

Husk å ta med kopi av karakterer fra første termin!

Opptaksprøver - DANS - 9. mai

Søkere som har krysset av på søknadsskjemaet at de ønsker opptaksprøve, vil få tilsendt brev med opplysninger og tidspunkter for dagen. Det er bare søkere som har Trondheim katedralskole som sitt førstevalg som vil bli innkalt til opptaksprøve.

Alle som møter til opptaksprøve vil bli prøvd i elementer fra klassisk-, jazz- og moderne dans. Dette består i klassisk «barre» og trinnkombinasjoner innen de ulike dansestilene, samt improvisasjon.

Vi oppmuntrer dere til å øve inn en solo på inntil 1 minutt som dere kan vise for juryen etter selve prøven. Dere velger selv stil og sjanger. Dette er helt frivillig

 Husk å ta med kopi av karakterer fra første termin!