Helsedugnad: Skolen er stengt

Hygieneplakat.jpg

Oppdatert informasjon 24. mars kl. 21.10. Informasjonen på denne siden oppdateres jevnlig.

Trondheim Katedralskole holdes stengt, på samme måte som andre skoler i landet, pga. smittesituasjonen forbundet med koronaviruset. Det er viktig at den enkelte av oss gjør en innsats for å hindre smitte.

Kjære Kattaelev! For å følge undervisningen må du bruke Canvas. Du må lese beskjeder og fagstoff som er lagt ut av dine lærere. Du må også være tilstede i de digitale kanalene (Konferanse i Canvas, Skype e.l.) som lærerne bruker. Vi følger vanlig timeplan. Ta gjerne kontakt med Ole Erik på telefon 741 78 983 dersom du har tekniske problemer. Ta godt vare på deg selv og dine medelever, de er bare et tastetrykk unna.

Hilsen Hilde, rektor

Oppdatert informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Infobrev til elever og foresatte om digital opplæring

Informasjon om koronaviruset fra Utdanningsdirektoratet

Følger av koronaviruset for elevene

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)

 

 

  • Opplæringen skal så langt det er mulig, gå som vanlig. Hovedforskjellen er at den foregår på en annen arena.
  • Elevene skal gå ut fra at planlagte aktiviteter gjennomføres.
  • Hvis aktiviteter skal foregå digitalt i sanntid skal elevene få beskjed av faglærer i god tid.
  • Hvis elevene ikke leverer inn pålagt arbeid eller ikke deltar i vurderingssituasjoner, kan de få ordensanmerkning og/eller IV.
  • Elevene får ikke fravær, men skal varsle kontaktlærer med egenmelding ved sykdom. Elevene skal også varsle kontaktlærer om de av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen.

Det skal ikke foregå elevaktivitet på skolen før annen beskjed gis.

Ved spørsmål ta kontakt med skolen.Tlf. 74 17 65 00 eller e-post:

 

Forebygging av smitte foregår bl.a. ved desinifisering av alle flater på skolen (trappegelender, dørhåndtak, pulter, stoler etc.).

 

Fri tilgang til lærebøker fra alle forlag i forbindelse med koronautbruddet

Idunn - gratis tilgang (open access) til et stort antall bøker og tidsskrifter