Skriving er viktig i alle fag!

Skrive Vg1.jpg

Man skal lære å skrive, men man skriver også for å lære! For 5. året på rad arrangerer Katta en egen temadag i skriving (skrivekurs) for våre Vg1-elever.

Flere rapporter fra universitet og høyskoler sier at elevene som kommer til dem er for dårlig forberedt på å skrive. Derfor tilbyr vi skriveopplæring som et viktig ledd i arbeidet med å gjøre elevene studieforberedt.

Kort fortalt går dagen ut på at alle Vg1-elevene vandrer fra stasjon til stasjon for å lære mer om akademisk skriving, eller det å skrive en fagtekst. Dette er på alle måter et tverrfaglig prosjekt, som lærere fra mange ulike fag er med på å arrangere. Skriving er viktig i alle fag og det å skulle skrive en fagtekst vil elevene oppleve at de skal gjøre i de fleste fag mens de er elever ved skolen, men også i videre studier – uavhengig av hva de skal studere. Opplæring i skriving er også et viktig ledd i arbeidet med vurdering for læring, blant annet fordi elevene får konkrete verktøy som de kan bruke for å revidere og utvikle arbeid med egne tekster i de fleste fag.

Skrivedagen har tidligere vært godt mottatt av elevene, og vi tror årets Vg-elever vil finne dagen lærerik og nyttig. Ingen blir ferdig skolerte skrivere på en enkeltstående dag som dette, men det vil føre til at du er bedre forberedt på det videre arbeidet med skriving i ulike fag.

HUSK skrivesaker (penn, papir og pc).