Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres

Stopp korona.png

Regjeringen har avgjort at at unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres ut skoleåret 21/22. Det betyr at fravær av helsegrunner som skal unntas fraværsgrensa igjen kan dokumenteres med bekreftelse fra foresatte til elever under 18 år eller egenmelding fra myndige elever.

Fravær av helsegrunner blir ikke ført på vitnemålet. Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter.

Du må levere dokumentasjon eller andre merknader til fraværet ditt innen ti dager etter fraværet. Hvis det er helt spesielle grunner som du ikke kan lastes for, kan rektor bestemme at det også kan leveres etter 10 dager.

Fraværsgrensa for øvrig gjelder som normalt. Om en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering i faget.

Les mer om fraværsgrensen her

Fravær som bare har vært dokumentert med egenmelding eller bekreftelse fra foresatt, etter at unntaket ble avviklet forrige gang (11. oktober), skal ikke skal telle mot fraværsgrensa eller føres på vitnemålet.

Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.