Vg2 studiespesialisering i Norfolk

Studietilbud i utlandet for Vg2.jpg

Elever fra hele Trøndelag har muligheten til å ta Vg2-året sitt i Storbritannia. Ved Katedralskolen tilbys studiespesialisering i Norfolk.

Vg2 i Norfolk for skoleåret 2021-2022 lyses ut, men med forbehold om eventuelle endringer og restriksjoner i forhold til koronasituasjonen.

Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Slik søker du:

  1. Skriv en begrunnelse/essay
  2. Få signert enforeldreerklæring
  3. Få enuttalelse fra kontaktlærer
  4. Essay, foreldreerklæring og uttalelsen fra lærer leveres i januar 2021 til skoleadministrasjonen ved din hjemskole for registrering i 360, på saksnummer: 202029084  «Vg2 Studietilbud i utlandet- 2021-2022 – Norfolk-York» i elevmappen i god tid før fristen 1. februar 2021
  5. Til slutt, opprett din søknad på Vigo.no innen 1.februar 2021.

Les mer i brosjyre om Vg2 i Norfolk County