Studiespesialisering med Vg2 i England

Norfolk.jpg

Elever fra hele Trøndelag har muligheten til å ta Vg2-året sitt i Storbritannia. Ved Katedralskolen tilbys studiespesialisering i Norfolk.

Vg2 i Norfolk for skoleåret 2021-2022 lyses ut, men med forbehold om eventuelle endringer og restriksjoner i forhold til koronasituasjonen.

Søknadsfristen er 1. februar 2021.

Slik søker du:

  1. Skriv en begrunnelse/essay
  2. Få signert enforeldreerklæring
  3. Få enuttalelse fra kontaktlærer
  4. Essay, foreldreerklæring og uttalelsen fra lærer leveres i januar 2021 til skoleadministrasjonen ved din hjemskole for registrering i 360, på saksnummer: 202029084  «Vg2 Studietilbud i utlandet- 2021-2022 – Norfolk-York» i elevmappen i god tid før fristen 1. februar 2021
  5. Til slutt, opprett din søknad på Vigo.no innen 1.februar 2021.

NB! Fra 1.januar 2021, etter Brexit, innfører Storbritannia krav til visum for innreise til landet og dette kommer til å gjelde elever som skal ta vg2 i Norfolk. Dette betyr at det blir visumskostnad å betale i tillegg til egne oppholdskostnader for året i Storbritannia for elevene. Mer informasjon er å finne på denne siden.

Les mer i brosjyre om Vg2 i Norfolk County