Heldagsprøver rom/rombytte

Husk.jpg

Oversikt over romplassering og rombytte uke 18, 19 og 20.

Se PFD-dok. under for mer info. >>

Romplass og rombytte.pdf

Sist oppdatert 02.05.2019