International Baccalaureate Vg2 & Vg3

International Baccalaureate (IB) ved Trondheim Katedralskole er et krevende akademisk programområde. Struktur, selvstendighet, effektivitet og god samarbeidsevne er viktig.

IB fører frem til en internasjonal eksamen og er ankerkjent for opptak til universiteter over hele verden. IB-Diplomet gir studiekompetanse på linje med Vg2 og Vg3 studiespesialisering i Norge. IB-diplomet er svært ettertraktet blant norske og internasjonale universiteter.

  • Egne læreplaner og avsluttende eksamener
  • Undervisning på engelsk
  • Stor faglig fordypning og høyt faglig nivå
  • Universitetsforberedende arbeidsmåte
Sist oppdatert 09.10.2018