International Baccalaureate Vg2 & Vg3

International Baccalaureate (IB) ved Trondheim Katedralskole er et krevende akademisk programområde. Struktur, selvstendighet, effektivitet og god samarbeidsevne er viktig.

IB fører frem til en internasjonal eksamen og er ankerkjent for opptak til universiteter over hele verden. IB-Diplomet gir studiekompetanse på linje med Vg2 og Vg3 studiespesialisering i Norge. IB-diplomet er svært ettertraktet blant norske og internasjonale universiteter.

  • Egne læreplaner og avsluttende eksamener
  • Undervisning på engelsk
  • Stor faglig fordypning og høyt faglig nivå
  • Universitetsforberedende arbeidsmåte

 

Information in english

The IB Diploma Programme is a two-year course for pupils between 16 and 19 years of age, building on the completed first year in the Norwegian upper-secondary programme for specialization in general studies, or a corresponding background.

More info about The IB Diploma Programme

IB Application form

Admission policy for the IB Diploma Programme

 

 

 

Sist oppdatert 05.12.2018