ST med utveksling i Vg2

Vi samler elever som ønsker å ta Vg2 i utlandet i samme klasse. Elevene går sammen med elever som velger ST med internasjonalisering. Du kan søke utveksling selv om du ikke går i denne klassen.

Skolen hjelper til med planlegging av ditt utvekslingsår, og med valg av fag i det landet du skal reise til. Du får oppfølging i fellesfagene norsk og historie i løpet av utvekslingsåret. I løpet av utvekslingsåret får du også hjelp til valg av programfag for Vg3, og du kommer tilbake til Vg3 sammen med elever du kjenner fra Vg1.

Skolen har for tiden ingen egen avtale med skoler i utlandet, men du kan søke om plass på York College i England, der fylket har en samarbeids-
avtale, eller du kan søke andre land via private elevutvekslingsorganisasjoner.

Undervisningen følger ordinær Vg1-Studiespesialisering.  

Når søkerne er tatt inn i juli, sender skolen informasjon til inntatte elever om hvilke fordypninger skolen kan tilby.

 

 

 

Sist oppdatert 12.01.2023