ST med utveksling i Vg2

Vurderer du å ta et utvekslingsår? Da kan ST med utveksling i Vg2 være riktig for deg. På Katedralskolen tilbyr vi elever som vurderer å dra på utveksling å gå i en egen klasse i Vg1, sammen med andre elever som ønsker å fokusere ekstra på internasjonalisering.

Vi har lang erfaring og god kompetanse når det gjelder elever som tar Vg2-året sitt i utlandet. Ved å samle elever som planlegger et evt. utvekslingsår i samme klasse kan skolen bidra med oppfølging av elevene før, under og etter utvekslingsåret. Skolen sørger for at du i løpet av utvekslingsåret får valgt programfag for Vg3. Du kommer tilbake til Vg3 sammen med elever du kjenner fra Vg1.  

Skolen har for tiden ingen egen avtale med skoler i utlandet, men du kan søke om plass på York College i England, der Trøndelag fylkeskommune har en samarbeidsavtale. Du kan også søke deg til andre steder/land via offentlig godkjente elevutvekslingsorganisasjoner eller dra på privat utveksling. 

Undervisningen på ST med utveksling i Vg2 følger løpet til ordinær Vg1-Studiespesialisering, men har ekstra fokus på internasjonale tema.  

Både i din søknad i VIGO og når du får velkomstbrevet fra skolen vil det være mulig å markere at du vurderer å dra på utveksling.Det er ikke bindende. 

 

Sist oppdatert 29.09.2022