ST med utveksling i Vg2

Vi tilbyr én Vg1-klasse med 15 plasser til deg som vurderer å ta Vg2 i utlandet og 15 plasser til elever med ST med forberedende IB (International Baccalaureate Diploma Programme).

Planlegger du et et utvekslingsår i Vg2-året ditt? Da kan ST med utveksling i Vg2 være rett for deg! Vi har lang erfaring og god kompetanse når det gjelder elever som tar Vg2-året sitt i utlandet. Ved å samle elever som planlegger et evt. utvekslingsår i samme klasse kan skolen bidra med oppfølging av elevene før, under og etter utvekslingsåret. Det innebærer bl.a. at du vil få digital undervisning og veiledning i norsk og historie i løpet av utvekslingsåret ditt, at du får valgt programfag for Vg3 sammen med en rådgiver og at du kommer tilbake til Vg3 sammen med elever du kjenner fra Vg1. Skolen har ingen egen avtale med skoler i utlandet, men du kan søke om plass på York College, der fylket har en samarbeidsavtale, eller du kan søke andre steder/land via private elevutvekslingsorganisasjoner.

Undervisningen på ST med utveksling i Vg2 følger løpet til ordinær Vg1-Studiespesialisering med deler av undervisningen på engelsk i fagene naturfag og samfunnskunnskap (bilingval/tospråklig).

Når du får velkomstbrevet fra skolen vil det være mulig å markere at du vurderer å dra på utveksling. Det er ikke bindende.

Sist oppdatert 03.02.2022