Studiespesialisering med Vg2 i England

Norwich 1.jpg

Studiespesialisering med Vg2 i Norfolk, England, er et supert studietilbud for deg som ønsker deg ut i verden. Trondheim Katedralskole tar hvert skoleår inn 15 elever til Englandstilbudet.

For dette tilbudet gjelder ikke nærskoleprinsippet. Her kan alle elever i Trøndelag fylke søke seg inn. Etter fullført Vg1 gjennomfører elevene Vg2 ved en av de mange skolene i Norfolk som inngår i samarbeidet. Etter skoleåret i England fullfører elevene Vg3 i Norge.

Studiespesialisering med Vg2 i England har egen søkekode STUSP1UT - -  

 

  • 15 elever blir hvert skoleår tatt inn til en egen internasjonal Vg1-klasse ved Trondheim Katedralskole. Elevene gjennomfører deretter Vg2 i Norfolk i England på en av skolene som inngår i samarbeidet.
  • I tillegg tas det inn inntil 15 elever fra Trøndelag direkte fra Vg1 til Vg2 i Norfolk.

 

Informasjon til deg som er Vg1-elev på studiespesialisering og som vil vite mer om vårt Englandstilbud >>

 

Informasjonsbrosjyre til deg som går i 10. klasse skoleåret 2020/21  >>

Kontakt gjerne avdelingsleder Ann-Jorid Grønli for mer info: anngron@trondelagfylke.no

- Et helt nytt perspektiv

Sanna Lagesen Fenheim er en av mange elever som har bodd, og gått på skole, i England og Norfolk-distriktet. Sanna var elev ved Diss High School i byen Diss. Hun er svært positiv til oppholdet i England i Vg2-året.

- Oppholdet i England var veldig innholdsrikt! I Jeg lærte mye om både engelsk kultur og språk, samt at jeg fikk et helt nytt perspektiv på verden utenfor Norge. Man lærer mye av menneskene man møter, og man blir tatt inn i et sosialt samfunn hvor man finner forskjeller, men også likheter, fra det man er vant til i Norge.

Sanna forteller at hun ble kjent med andre unge fra ulike kulturer og land.

- Det er en veldig sosial opplevelse hvor man får muligheten til å bli kjent med mennesker man ellers aldri hadde fått møtt. Jeg fikk også muligheten til å bli kjent med andre utvekslingselever, fra Italia, Sveits og Sverige, noe som fører til større forståelse for ungdomskulturen i flere ulike europeiske land!

Utvekslingsåret i England anbefales på det sterkeste, sier Sanna. Spesielt fordi det er en unik mulighet til å lære nye ting om seg selv, samt utvikle språkferdighetene dine.  

 

 

 

Sist oppdatert 16.12.2020