Studiespesialisering med forberedende IB

Studiespesialisering med forberedende IB (Vg1) er et tilbud til deg som planlegger å søke opptak til International Baccalaureate (IB) på Vg2. Tilbudet forbereder deg til det toårige IB-Diploma Programme ved Trondheim Katedralskole.

Du får bilingval undervisning i noen fag, og du blir kjent med det faglige opplegget og den fagterminologien som brukes på IB. I tillegg blir du kjent med lærere som underviser på IB. Du vil være godt informert om IB-Diploma Programme før du eventuelt bestemmer deg for å søke dette utdanningsprogrammet på Vg2. Skolen legger spesielt til rette for deg som planlegger å velge høyeste nivå i matematikk på IB-Diploma Programme.

Forberedende IB følger læreplanene for Vg1 studiespesialisering, og du er godt forberedt til å fortsette på Vg2 studiespesialisering, om du skulle velge dette alternativet.

Dersom du ønsker forberedende IB markerer du dette under tilleggsopplysninger i søknaden din.

Sist oppdatert 09.01.2019