Studiespesialisering med Vg2 i England

Norwich 1.jpg

Studiespesialisering med Vg2 i Norfolk, England, er et supert studietilbud for deg som ønsker deg ut i verden. Trondheim Katedralskole tar hvert skoleår inn 15 elever til Englandstilbudet.

For dette tilbudet gjelder ikke nærskoleprinsippet. Her kan alle elever i Trøndelag fylke søke seg inn. Etter fullført Vg1 gjennomfører elevene Vg2 ved en av de mange skolene i Norfolk som inngår i samarbeidet. Etter skoleåret i England fullfører elevene Vg3 i Norge.

Studiespesialisering med Vg2 i England har egen søkekode STUSP1UT - -  

 

  • 15 elever blir hvert skoleår tatt inn til en egen internasjonal Vg1-klasse ved Trondheim Katedralskole. Elevene gjennomfører deretter Vg2 i Norfolk i England på en av skolene som inngår i samarbeidet.
  • I tillegg tas det inn inntil 15 elever fra Trøndelag direkte fra Vg1 til Vg2 i Norfolk.

 

Mer info til deg som er Vg1-elev på studiespesialisering og som vil vite mer om vårt Englandstilbud:

Informasjon til elever som går i Vg1 skoleåret 2018/19 >>

Informasjon til deg som går i 10. klasse skoleåret 18/19:

Norfolk-info til elever i 10. klasse >>

 

- Et helt nytt perspektiv

Sanna Lagesen Fenheim er en av elevene som bor, og går på skole, i England og Norfolk-distriktet skoleåret 18/19. Sanna er elev ved Diss High School i byen Diss. Hun er svært positiv til oppholdet i England i Vg2-året.

- Oppholdet i England har så langt vært veldig innholdsrikt! I løpet av de siste månedene har jeg lært mye om både engelsk kultur og språk, samt fått et helt nytt perspektiv på verden utenfor Norge. Man lærer mye av menneskene man møter her, og man blir tatt inn i et sosialt samfunn hvor man finner forskjeller, men også likheter, fra det man er vant til i Norge.

Sanna forteller at hun blir kjent med andre fra ulike kulturer og land.

- Det er en veldig sosial opplevelse hvor man får muligheten til å bli kjent med mennesker man ellers aldri hadde fått møtt. Personlig har jeg også fått muligheten til å bli kjent med andre utvekslingselever, fra Italia, Sveits og Sverige, noe som fører til større forståelse for ungdomskulturen i flere ulike europeiske land!

Utvekslingsåret i England anbefales på det sterkeste, sier Sanna. Spesielt fordi det er en unik mulighet til å lære nye ting om seg selv, samt utvikle språkferdighetene dine.  

 

 

 

Sist oppdatert 21.01.2019