E-sport

anthony-brolin-10Zxsivo4LY-unsplash.jpg

E-sport - et tilbud i regi av elevrådet. Elevrådet ved Verdal videregående skole har ulike komiteer, som elevene kan engasjere seg i. Komiteene er Internasjonal uke (IU), Operasjon dagsverk (OD), skolecup i fotball for å nevne noen.

Fra høsten 2021 vil elevrådstyret opprette en ny komite, E-sport.

Dette er et tilbud til alle elever som driver med og er interessert i gaming og e-sport. Komiteen vil bestå av et styre som organiserer aktiviteter og turneringer i midttimen, e-sport-cup og turneringer på kveldstid. Komiteen vil også få mulighet til å være med på å bygge opp et eget treningsrom, og legge til rette for muligheter for at de som ønsker det kan få utvikle seg til en bedre e-sportsutøver. Blir det mange nok som er interessert og deltar, kan vi om et par år kunne tilby faget toppidrett e-sport (på studiespesialiserende utdanningsprogram). Denne komiteen kan også danne grunnlag for et eventuelt skolelag, som kan konkurrere mot lag fra andre skoler.

Sist oppdatert 05.02.2021