"Bry seg"-dag

vip psykisk helse.jpg

Lørdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Her på skolen markeres dagen den 30. september gjennom Bry seg dagen.

Bry-seg-dag ved Verdal videregående skole den 30. september 2020

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Covid-19.  Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - har hele hverdagen blitt forandret.  Mens kriser kan føre til økt samhold, kreativitet og mestring, kan det også bidra til økt risiko for angst, depresjon, ensomhet og andre psykiske lidelser. Vi har begrenset kunnskap om hvordan pandemien vil påvirke mestring og mental helse hos den enkelte, både på kort og lengre sikt. 

Vi inviterer til ettermiddagskaffe for foreldre/foresatte som har elever ved Verdal videregående skole.

Det blir en kafè-dialog med miljøterapeutene ved skolen, politiet, ungdomskontaktene og helsestasjonen i Verdal kommune onsdag 30. september kl. 18.00 i Aulaen ved Verdal videregående skole. 

Tema er: «Ungdom trenger voksne». Vi ønsker at foreldrene er aktive og bidrar til at ungdommene får en god ungdomstid, mens de er elev ved Verdal videregående skole. 

I slutten av møtet blir det muligheter for spørsmål og samtale. 

Kaffe og twist settes fram fra kl. 1730.

Påmeldingsskjema finner du her:
https://trondelag.pameldingssystem.no/foreldrekaffe-30-09-20

Vel møtt!