Eksamen avlyst

AVLYST.png

I dag, 21. april vedtok regjeringen at også muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen avlyses.

Alle skriftlige eksamener i videregående er tidligere avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/