Gjenåpning av skolen

Verdal vgs-1.jpg

Skolen åpner igjen i uke 20.

Vi gleder oss til å ta imot elever på skolen igjen, og vi har forberedt oss grundig slik at det skal være trygt for alle. Skolen følger alle råd fra helsemyndigheter, skoleeier, bedriftshelsetjeneste og kommuneoverlege. 

Vi planlegger oppstart for nye elevgrupper fra onsdag 13. mai. Alle elever får beskjed fra sin kontaktlærer om når og hvor de skal møte på skolen.

Det er viktig at alle setter seg inn i informasjon om hvilke regler som gjelder og hvordan hver enkelt skal forholde seg til disse.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:

  • Avstand
  • Håndhygiene
  • Hjemme hvis du er syk

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Informasjonsbrev elever og foresatte mai 2020