Grønt smittevernnivå

pexels-photo-1727004.jpeg

Vi går over til grønt smittevernnivå fra mandag 17. januar. På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt.

Nye karanteneregler

Færre er pålagt karantene. Testing i stedet for karantene. Ikke fritidskarantene for ansatte i skolen.

Undervisning

Går som vanlig, både i klasserom og i praktiske avdelinger.

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag.