Gult smittevernnivå

Holdut_liggende2.jpg

Gult smittevernnivå fra og med fredag 23. april.

Tiltaksnivået endres fra rødt til gult nivå ved Verdal videregående skole fra og med fredag 23. april

Fra og med 23. april gjelder ordinær timeplan og undervisning på skolen hver dag, og alle elever møter på skolen.

Informasjon til den enkelte klasse gis i Canvas av kontaktlærer.

Gult nivå innebærer følgende (jf. smittevernveilederen for skole):

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God håndhygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet skal elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger