Informasjon om klagerett på karakterer

Klagerett.jpg

Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

Klageinstansen skal vurdere om regelverket for vurdering er fulgt. Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Vurderingen av elevens faglige nivå, er det skolen som har ansvaret for.

Skjema for klage  (fungerer kun i microsoft egde og google chrome)

Slik kan du sende inn din klage:
1. Sende klagen på epost til: postmottak.verdalvgs@trondelagfylke.no 
2. Sende klagen pr. post til Verdal videregående skole, Stiklestad Allè 8, 7654 Verdal
3. Levere den i informasjonen på Verdal videregående skole

Du kan lese mer om klage på standpunktkarakterer her

Datoer for offentliggjøring og klagefrist våren 2020:

Offentliggjøring av standpunkt for vg3 ST/ID/PB/4TAF: Onsdag 10. juni
Klagefrist: Lørdag 20. juni

Offentliggjøring av standpunkt for vg1,vg2, 3TAF og VO: Fredag 12. juni
Klagefrist: Mandag 22. juni

Standpunktkarakterene vil bli offentliggjort i Everyday.