Informasjon om opplæring i rødt nivå

Holdut_liggende.jpg

Rødt nivå betyr i praksis at ikke alle elever kan være på skolen samtidig. Derfor er det noen som skal møte fysisk på skolen og andre skal ha digital undervisning hjemme på ulike dager.

Vi har planlagt skoledagene ut fra smittevernveilederen som beskriver hvordan skoledagen skal være, og hvem som skal møte når.

Kontaktlærerne vil gi dere informasjon om oppmøte, i tillegg til at dere må følge med på Canvas.

Voksenopplæring - det sendes ut egen informasjon.

Her finner du noen punkter vi ønsker å informere om:

 • Når du kommer til skolen skal du gå til ditt verksted/ undervisningsrom gjennom inngangen til bygget hvor undervisningsrommet/ verkstedet er.
  • TI-elever går til inngangen  i V-bygget
  • Byggfagselever går til inngangen i B-bygget
  • Salg-service-reiseliv-/ ITM-elever til inngangen i S-bygget
  • ST/ID og HO bruker hovedinngangen til skolen
  • De som er i brakkene går naturlig nok direkte til inngangen til brakkene de skal være i.
 • Vask hendene når du kommer inn – det er satt fram spritdispensere.
 • Kommer du i god tid før kl. 08.00, venter du i gangen. Husk minst 1 meters avstand til hverandre mens du venter.
 • Læreren kommer og låser opp klasserommet/verkstedet.
 • Ta hensyn til hverandre når dere går inn og ut av klasserommene/verkstedene – Hold minst 1 meters avstand.
 • I første time hver dag vil dere få informasjon om smittevern, håndvaskrutiner, og hvordan dere skal forholde dere på skolen.
 • Kantineutsalget og foaje/kantina er avstengt. Derfor spiser dere medbragt mat og drikke på klasserommet.

HUSK: Vær hjemme hvis du er syk eller har symptomer - vask hender ofte – hold avstand, minst 1 meter – omgås bare samme gruppe elever hele dagen.