Ny rektor ved Verdal videregående skole

bjørn sivert woll.png

Bjørn Sivert Woll har takket ja til stillingen som rektor ved Verdal videregående skole.

Woll er 55 år gammel og har siden 2012 jobbet som assisterende rektor ved Verdal videregående skole. Før det jobbet han som avdelingsleder ved Heimdal videregående skole. Han har også vært lærer ved Sandnessjøen videregående skole i Nordland og ved Ladehammeren og Heimdal videregående skole.

Av utdanning er Bjørn Sivert Woll adjunkt fra Høgskolen i Buskerud/Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag. I tillegg har han gjennomført den nasjonale rektorutdanningen og studert digitalisering og ledelse i skolen.

- Med Bjørn Sivert Woll får vi en rektor som kjenner både skolen og verdalssamfunnet godt, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse. Han har lang skoleerfaring og har hatt flere ulike roller, som vil komme godt med når han nå blir rektor. Jeg er sikker på at Verdal videregående skole vil få god nytte av Bjørn Sivert Wolls gode erfaring i årene framover.

Bjørn Sivert Woll starter som rektor 1.januar.